Kurumsal kimlik tasarımı, bir kurumun görünen yüzüne verilen isimdir aslında, vitrin de denebilir. Diğer bir deyişle, kurumun kendini ifade etme biçimidir ki çok önemlidir.